PENGENALAN MESSENGERS OF PEACE (MOP)

Taklimat pengenalan Messengers Of Peace (MOP) telah disampaikan kepada peserta yang terdiri daripada Ahli Majlis Tadbir, Pesuruhjaya Daerah KLM dan Penyelaras MOP Daerah KLM. Sesi dua hari telah disampaikan oleh Tuan Amir Hamzah bin Aman, Penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara – MoP dan Tuan Adha Fikris bin Mokhtar, Penolong Ketua Pesuruhjaya Negeri – Unit ICT dan MOP Negeri Sembilan.