PENGURUSAN TERTINGGI

AHLI MAJLIS TADBIR MPKLM IPGM

PENGURUSAN TERTINGGI

BIL.

JAWATAN

PEMEGANG

IPG

1. PENAUNG UTAMA YB DATO’ SERI MAHDZIR BIN KHALID MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
2. PENAUNG Y. BHG DATUK DR. AMIN BIN SENIN KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
3. YANG DIPERTUA Y. BHG DR. SARIAH BINTI ABD. JALIL REKTOR
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
4. NAIB YANG DIPERTUA Y. BHG DR. HJH. RUSMINI BINTI KU AHMAD TIMBALAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
5. PENGERUSI DR. JAMIAH BINTI MOHAMAD
e-mel: jamiah.mohamad@moe.gov.my
Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik
IPGM, KPM

2.

TIMBALAN PENGERUSI 1

TN. HJ. RAHIM BIN ABDUL LATIF
e-mel: rahim.latiff@moe.gov.my
Pengarah
Sektor Hal Ehwal Pelajar dan Hubungan Luar
IPGM, KPM

3.

TIMBALAN PENGERUSI 2 DR. MASHITAH BINTI MOHD. YUSUF
e-mel: mashitah.yusuf@moe.gov.my
Ketua Jabatan
Jabatan Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme
IPGM, KPM

4.

KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI EN. ZAINAL ARIFF BIN MAT
e-mel: mpklmipg@ymail.com
IPG Kampus Ipoh
31150 Hulu Kinta
Perak

5.

SETIAUSAHA KEHORMAT PN. SITI KHADZIMAH BINTI SALIP
e-mel: khadzimah@yahoo.com
IPG Kampus Pendidikan Teknik,
Bandar Enstek, Nilai,
Negeri Sembilan

6.

PEN. SETIAUSAHA KEHORMAT 1 EN. MOHD. HARIS BIN JOHARI
e-mel:
IPG Kampus Pendidikan Islam
Bandar Baharu Bangi,
Selangor
7. PEN. SETIAUSAHA KEHORMAT 2 PN. ZAINAB BEE BINTI HAMID
e-mel: ahmadyanimatyusof1511@gmail.com
Pen. Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik
IPGM, KPM
8. PEN. SETIAUSAHA KEHORMAT 3 EN. MOHD. DAHLAN BIN
e-mel: dahlan@ipgm.edu.my
Pen. Pengarah
Sektor Hal Ehwal Pelajar dan Hubungan Luar
IPGM, KPM
9. PEN. SETIAUSAHA KEHORMAT 4 EN. MUHAMMAD JUN BIN BASARUDDIN
e-mel: muhammad.jun@moe.gov.my
Pen. Pengarah
Jabatan Pembangunan dan Profesionalisma Pensyarah
IPGM, KPM
10. BENDAHARI KEHORMAT CIK NOR HASLNDA BINTI MOHD. SAAD
e-mel: adnilsah6340@gmail.com
IPG Kampus Bahasa Melayu
Lembah Pantai
Kuala Lumpur